Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Maaike Geeft Yoga

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle lessen van Maaike Geeft Yoga en gelden zonder uitzondering voor iedere cursist.

2. De cursist gaat akkoord met deze Algemene Voorwaarden bij inschrijving.

3 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn mogelijk indien deze uitdrukkelijk met Maaike Geeft Yoga zijn overeengekomen.

4. Prijzen zijn in euro’s en inclusief omzetbelasting.

5. Na inschrijving betaalt de cursist voor aanvang voor de volledige cyclus van lessen. Hiermee reserveert de cursist een plek in de les. Hier kan alleen in overleg van worden afgeweken. Stroomt een cursist nieuw in een bestaande cyclus van lessen dan is betaling van de resterende lessen in de cyclus verschuldigd. Het volgen van losse lessen is alleen mogelijk in overleg.

6. Een proefles is een eerste les tegen gereduceerd tarief om te bekijken of de les bij de deelnemer past.

7. De geldende prijzen staan op de website van Maaike Geeft Yoga. Maaike Geeft Yoga  heeft het recht om de prijzen van het lesgeld te wijzigen en stelt de cursist hiervan voor aanvang van een nieuwe lessencyclus op de hoogte.

8. Restitutie van cursusgeld voor gemiste lessen is niet mogelijk.  Hierop worden geen uitzonderingen gemaakt. Het is mogelijk een gemiste les in te halen tijdens één van de overige lesuren. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs in dezelfde week plaats te vinden. De mogelijkheid tot het inhalen van gemiste lessen is een service, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

9.  De lessen worden elke week gegeven met uitzondering van de schoolvakanties en feestdagen.

10. Deelname aan de lessen is geheel voor eigen risico en verantwoordelijkheid van de cursist.

11. Maaike Geeft Yoga kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke blessures, ongevallen of schade die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname aan de yogalessen.

12. Maaike Geeft Yoga is niet aansprakelijkheid voor schade aan of vermissing van (persoonlijke) eigendommen van de cursist.

13.  Maaike Geeft Yoga adviseert het volgende om de kans op blessures of letsel te verminderen:

Consulteer een arts voordat je met lessen begint en je er niet helemaal zeker van bent of yoga iets goeds voor je kan doen of indien je zwanger bent.

Licht voorafgaand de les de docent in over lichamelijke klachten, blessures en zwangerschap.

Luister goed naar de instructies van de docent en volg ze naar goed geweten op.

Luister goed naar de signalen van je lichaam en handel hier zorgvuldig naar.

Voer de houdingen en bewegingen zorgvuldig uit en houdt rekening met eventuele lichamelijke beperkingen.

Stel vragen als er iets niet duidelijk is.

14. Maaike Geeft Yoga  verzamelt persoonsgegevens van de cursisten voor het bijhouden van haar bestand en (financiële) administratie. Maaike Geeft Yoga gaat zorgvuldig met deze gegevens om: ze worden strikt persoonlijk behandeld en niet aan derden verstrekt.  Zie voor een uitgebreider beleid het privacy statement.

15. Opzeggen dient te geschieden voor aanvang van een nieuwe cyclus.